Wie Wat Waar?

Stichting De Meernse IJsbaan

Telefoon: 

website: demeernseijsbaan.nl

email: contactformulier

Postadres: 

Locatie
De ijsbaan is gelegen in het Kloosterpark, op de grens van de wijken Nijevelt en De Balije. De baan is primair bedoeld voor kinderen. De ijsbaan beslaat het onderste groene gedeelte tussen de bebouwing op de kaart hieronder.
De baan is bereikbaar via de Stoelenmakerslaan (Nijevelt) en de Lanuariusweg (De Balije). De parkeergelegenheid is beperkt.


Grotere kaart weergeven

Bestuur
Het bestuur van de Stichting De Meernse IJsbaan bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vervreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Het betreden van de ijsbaan geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor letsel in welke vorm dan ook, opgedaan gedurende het verblijf op de ijsbaan.

Wilt u ook meehelpen?
Zonder vrijwilligers is er geen Meernse IJsbaan. Het bestuur zorgt ervoor dat er geschaatst kan worden zodra de ijscondities dat toelaten. Ook U kunt toetreden tot het bestuur (zie vacature), maar u kunt ook op andere wijze een bijdrage leveren.
Klik hier voor meer gratis plaatjesKlik hier voor meer gratis plaatjesKlik hier voor meer gratis plaatjesKlik hier voor meer gratis plaatjes

Hulp is altijd welkom! Bijvoorbeeld assisteren in de Koek-en-zopie-keetwagen, of de baan een keer helpen vegen, of helpen bij het organiseren van een schaatswedstrijd. Ook als u slechts een enkele keer wilt helpen bent u welkom. Zeker bij een langere vorstperiode is het prettig als het werk door meerdere mensen kan worden gedaan.
U kunt zich aanmelden via het contactformulier en ons laten weten wat u zou willen doen. U kunt ook bellen met bovengenoemd telefoonnummer, of kom even langs bij de Koek-en-zopie als de ijsbaan open is. Want alleen met de inzet van vrijwilligers kunnen we de ijsbaan open houden.

U kunt ons ook financieel steunen. Ga dan naar de pagina Donaties /Sponsoring.
Namens alle kinderen van De Meern e.o. bij voorbaat hartelijk dank!

Koek-en-zopie keetwagen
Ook de Koek-en-zopie moet worden bemand… (m/v)

ijspret in het Kloosterpark