Colofon / Disclaimer

De website www.demeernseijsbaan.nl is gemaakt en wordt onderhouden door de Meernse Ijsbaan. De informatie op deze site is o.a. afkomstig van het bestuur van de Stichting De Meernse IJsbaan.

De maker van deze site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

De maker van deze site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Overname van teksten en foto’s van deze website is niet toegestaan zonder toestemming van de webmaster en/of de oorspronkelijke auteur/fotograaf.
De foto in de kop van deze website is gemaakt door Gerrit Jan Bel.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Januari 2024, demeernseijsbaan.nl

ijspret in het Kloosterpark