De Meernse IJsbaan op donderdag 19 januari 2017

Nieuw bestuur!

De reacties op het bericht dat het voortbestaan van De Meernse IJsbaan op het spel stond waren overweldigend. 
Een van de reacties was zo interessant dat we met die belangstellende als eerste zijn gaan praten. Zijn naam is Tim Simons, woonachtig in De Balije, vlakbij de ijsbaan. Hij, zijn vrouw, buren en vrienden zijn heel enthousiast en hebben daarnaast veel ervaring met het organiseren van evenementen. Het huidige bestuur heeft dan ook besloten om de bestuurstaken binnenkort over te dragen aan deze mensen. In januari zal meer informatie volgen.
Wij zien met vertrouwen de toekomst van De Meernse IJsbaan tegemoet. 
De overige belangstellenden hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen. Mogelijk zal in de toekomst nog een beroep op hen worden gedaan.